sweet peadolls clothes

Z jakimi kłopotami moglibyśmy pójść do psychologa rodzinnego?

Jeśli ty lub ktoś z twoich najbliższych ma pewien problem, powinien pójść z nim do specjalisty. Nieistotne czy też jest to problem z dziećmi, z partnerem, czy też rodzicami.

Na każdy problem psychoterapeuta ma zawsze rozwiązanie.

poduszki

Autor: sxc.hu
Źródło: sxc.hu
Poza terapią indywidualną i grupową jest jeszcze inna forma leczenia psychologicznego. Jest to terapia (dalej) całej rodziny. Nie funkcjonuje jedna standardowa szkoła terapii rodzinnej. Jeśli uczeń ma kłopoty w szkole albo ojciec utracił pracę, w tym czasie psycholog rodzinny niezwykle rodzinie może pomóc. Spotkanie w terapii rodzinnej tyczy się każdego członka rodziny. Z tego też powodu uwaga psychologa skoncentrowana jest na każdym uczestniku terapii, a nie tylko na jednej osobie. Na takiej terapii terapeuta musi być neutralny względem wszystkich i nie może brać strony żadnego uczestnika terapii. Rodzina na tego typu terapii nie jest osądzana. Terapeuta pragnie zrozumieć wszystkich i próbuje rozwiązać kłopot. Nie próbuje także wytypować winnego zaistniałej okoliczności i nie mówi kto ma rację.
Postacią terapii rodzinnej jest terapia małżeństw. Ma ona za obowiązek odbudować albo zbudować na nowo dobrą, satysfakcjonującą więź między małżonkami. Terapia (zobacz: psychoterapeuta kalisz) tego typu tyczy się zarówno obecnych kłopotów jak i niewyjaśnionych dotąd problemów. Skupia się na zrozumieniu obecnych przyczyn kłopotów i wyposaża pary w narzędzia, które pozwolą w przyszłości rozwiązywać konflikty samemu. Proces takiej terapii opiera się na współpracy obydwu partnerów. Bardzo ważna jest więc argumentacja do zmiany obydwu osób.

Terapia małżeńska ułatwia partnerom konstruktywne rozwikłanie problemów i poprawę ich stosunków. Pomaga ona wyjść z kryzysu oraz znaleźć porozumienie. Terapia par przeprowadzana jest tylko przez doświadczonych terapeutów.