sweet peadolls clothes

Zagrożenia mające związek z postępem techniki

W obecnych czasach zaawansowanych technicznie, radujemy się korzyściami łatwej komunikacji. Komputery są z nami na co dzień, a ich formy są zaskakujące. Komputerem nie jest już wyłącznie laptop a tym bardziej komputer stacjonarny. Mieszczą nam się one w tej chwili w kieszeniach czy plecakach, a do ich obsługi nie potrzebujemy nawet klawiatury, wystarczy sprawna ręka, i już mamy dostęp do obrazów bądź słowa pisanego jak też pozostałych materiałów osobistych bądź publikowanych w internecie. Praca zawodowa również bywa prawie nierealna bez udziału komputera.

Okulista

Autor: MilitaryHealth
Źródło: http://www.flickr.com
Rzecz jasna – jak wszystko – i postęp technologiczny ma swoje ciemne strony. Minusem rozwoju technologicznego jest między innymi zagrożenie dla zdrowia człowieka na wielu rozmaitych płaszczyznach. Zagrożenie to dotyczy wielu części ciała oraz jego układów. Zazwyczaj kieruje się uwagę na takie niebezpieczeństwa jak uzależnienia czy kłopoty z narządami ruchu oraz kręgosłupem. Rzadko jednak kierujemy uwagę na – mogłoby się wydawać oczywistą rzecz – nasz wzrok. Ludzka biologia w procesie ewolucji nie przystosowała się do wykorzystywania wzroku do patrzenia w monitor wydzielający światło migające. Rezultatem może być wzrost problemów ze wzrokiem.

Jednym z częstokroć napotykanych schorzeń bywa zaburzenie załamywania się światła na soczewkach oczu, znane pod nazwą refrakcja leczenie polega głównie na zastosowaniu soczewek korekcyjnych w postaci okularów, lub też nowoczesnych szkieł kontaktowych (szerzej w tym temacie: Jednak leczenie wad wzroku może być procesem trudnym. W wypadku niektórych wad nieodzowna jest nawet interwencja chirurgiczna. Jak to najczęściej bywa, najlepszym sposobem uniknięcia kłopotów jest prewencja. Polegać ona powinna na odpowiedniej pracy z komputem. Profesjonaliści twierdzą, że po dłuższej pracy winno się na krótki czas (15 min) odwrócić wzrok (http://as-med.com.pl/znajdz-lekarza/okulista) od monitora, skoncentrować go na pejzażu za oknem, bądź innym obrazie nie generowanym przez laptop. Elementem profilaktyki jest również systematyczne badanie wzroku badanie wzroku toruń u okulisty. Szczególnie ważne jest to u pacjentów po czterdziestym roku życia, ponieważ w tym wieku mięśnie oka w naturalny sposób ulegają osłabieniu, co może być przyczyną pogorszenia widzenia.