sweet peadolls clothes

Trudne sytuacje rodzinne

Mąż i żona mają równowartościowe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i oddania, oraz do współdziałania dla dobra familii, jaką poprzez swój związek ustanowili. Istnieją niestety wypadki gdy między współmałżonkami zapadł całkowity i stały rozkład pożycia. W tej sytuacji każdy z współmałżonków może domagać się, by sąd anulował związek małżeński przez rozwód.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że mimo pełnego i stałego rozkładu pożycia rozwód nie jest akceptowalny, jeśli na skutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci partnerów, czy też jeżeli z innych względów ogłoszenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Może Cię zainteresować: adwokat (kancelaria prawna częstochowa) Magdalena Grześkowiak (Wola)

Rozwód nie jest również możliwy, jeżeli żąda go współmałżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi partner wyrazi akceptację na rozwód, lub że odmowa jego aprobaty na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z regułami współżycia społecznego. Adwokat (zobacz co oferuje adwokat z wrocławia) w sprawie o rozwód nie sprowadza się tylko do tworzenia dokumentów procesowych. Jest on przewodnikiem po procesach sądowych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód na ogół łagodzi emocje, które pojawiają się na sali sądowej i umożliwia niekrępujące stron negocjacje w obszarze warunków rozwodu, pieczy nad potomkiem, alimentów.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z mecenasem gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że ekscytacje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, oraz że żadna zawiłość procedury nie umknie uwadze strony. Rozwody to ciężkie odczucia nie tylko dla stron, ale przede wszystkim dla najmłodszych. Toteż mimo zupełnego i trwałego rozpadu pożycia sąd nie stwierdzi rozwodu, jeśli wskutek rozwodu miałoby cierpieć dobro małoletnich dzieci partnerów. Rozwód nie może wywoływać pogorszenia się warunków materialnych, w których wychowywane są dzieci, ani wywoływać niepomyślnych zmian w psychice dzieci.

Powiązany artykuł – Magdalena Grześkowiak – adwokat rozwód Warszawa

Sąd nie udzieli też rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z normami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest bardzo chory i nie ma kto się nim zaopiekować.