sweet peadolls clothes

Leczenie maluchów autystycznych z wykorzystaniem gier

W czasach nauki w szkole średniej zajmowałam się osobami z zaburzeniami w kontaktach interpersonalnych, z upośledzeniem umysłowym. Potocznie zwaliśmy ich „dziećmi”, lecz nie było to zupełnie precyzyjne miano. Trudno bowiem powiedzieć o dzieciaku mając przed oczami dwu metrowego człowieka. Choć może być to dyskusyjne w pierwszej chwili, wystarcza jednak krótki czas aby ujrzeć różnicę i aby takie określenie chociaż troszkę nabrało sensu również dla osoby z zewnątrz.

Najczęściej spotykaną chorobą u naszych chorych był zespół Kannera ale zdarzali się pośród nich też uczestnicy u których wykryto tzw. zespół Aspergera. Owa choroba uznawana została za łagodniejszą formę autyzmu głębokiego (więcej – Obydwie choroby obecnie uznane są za nie dające się uleczyć, co nie oznacza, że nie da się kompletnie nic zdziałać. Ogromnie istotna jest wczesna diagnoza, dlatego że im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym lepsze będą efekty. Jak dotychczas nie są znane przyczyny tychże schorzeń, stąd wypływają problemy w ich diagnozowaniu. Leczenie (fala uderzeniowa opinie) ma przebieg dwutorowy: przez leczenie farmakologiczne jak też wpływanie na zachowanie, plus inne sposoby psychologicznej interwencji. W postępowaniach które mają na celu uspołecznianie chorych którzy mają wykryty zespół Aspergera sprawdzają się gry dla dzieci autystycznych. Naturalnie ostateczną decyzję dotyczącą sposobów terapii podejmuje doktor prowadządentysta (tu)z z współdziałającym psychiatrą. Ogólnie rzecz biorąc we wspomnianych chorobach niezwykle ważne jest ćwiczenie umiejętności społecznych. Jest to zdecydowanie łatwiejsze gdy rehabilitujemy dziecko jakiemu doskwiera zespół Aspergera niż dziecko z autyzmem.

Gry dla dzieci autystycznych skupiają się dokładnie na stymulowaniu zdolności społecznych. Nastawione są przykładowo na uczeniu artykułowania uczuć i ich rozróżnianiu u innych jednostek, a także na nauce odpowiedniego odpowiadania na postępowania innych osób. Cierpiący na zespół Aspergera jakkolwiek ma problemy z odpowiednim zachowaniem do konkretnej sytuacji, jednakże poprzez wspomniane odpowiednie gry dla dzieci autystycznych może sobie wykształcić odpowiednie scenariusze postępowania w konkretnych wypadkach. Dzięki takim grom chory poprawia komfort swojego życia i stosunki ze społeczeństwem.