sweet peadolls clothes

Wciąż jest ogromny problem z azbestem. Jakiego typu działania zostały zrealizowane, co możemy wiedzieć na dzień dzisiejszy?

To, że azbest może szkodzi i trzeba go zlikwidować – wiadomo od dawna. To, że prędzej czy później trzeba będzie go się pozbyć z domów, częściej dociera do naszej świadomości. Kto nam może w tym pomóc i skąd możemy otrzymać na to pieniądze?

Usunięcie azbestu

Autor: Achim Senft www.senft-betonbohren.de
Źródło: http://www.flickr.com
Norm związanych prawnie dotyczących azbestu powstało już mnóstwo,jednak nie zawsze będą mogły znaleźć one odbicie tak naprawdę. W 2002 roku został przyjęty odpowiedni program, w którym na przykład ustalono, że wszystkie rzeczy zawierające azbest (więcej o ofercie) powinny być wykluczone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zostały tam też wyznaczone zadania prowadzące do zrealizowania tego zamierzenia i to, na kim one spoczywają. Jednak dla mnóstwa urzędów, które musza się zająć tym problemem, ustalony termin jest na tyle daleki, że nie mają jeszcze żadnych działań.

Zgodnie z przepisami przymus utylizacji azbestu (oferta) spoczywa na właścicielach budynków. Przeciętny człowiek najczęściej nie zdaje sobie sprawy o funkcjonowaniu programu rządowego, nie wie, gdzie się udać, w jaki sposób trzeba utylizować eternit i najistotniejsze, jak bardzo jest on zagrożeniem. I nawet jeśli będzie zdejmował azbest z dachu, to nie dlatego że jest uświadomiony o jego złym wpływie na zdrowie, ale dlatego że dach – więcej treści na ten temat – zaczął przeciekać. Sposób działania jest dwojaki. Ludzie albo starają się zdjąć azbestowe pokrycie sami, co jest najgorszym z możliwych pomysłów, albo udają się do gminy – miejsca, w którym mają szansę oczekiwać uzyskania pomocy. Niestety, w kilku wypadkach wyłącznie teoretycznie.

Pracownicy usuwający azbest

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Obowiązki gminy zawierają się w programie. Jednak są one tak opisywane, że zostawiają jej władzom określoną swobodę zarówno w czasie i zakresie oferowanej pomocy, jak i sposobie jej udzielania. Najważniejszym obowiązkiem gminy w walce z azbestem jest rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń, jakie ze sobą niesie, jak również inwentaryzacja wszystkich wyrobów, w których jest określany na danym terenie i przedłożenie tego rodzaju zestawienia wojewodzie.

Informacja jest niezwykle istotna – jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym, czym są w ogóle te surowce wtórne, nie będzie poszukiwał jego rozwiązania. Dlatego gmina jest zobligowana między innymi zorganizować współpracę z mediami w celu rozprowadzania informacji dotyczącej problematyki azbestu i jego zagrożeń.