sweet peadolls clothes

Kiedy ktoś nam jest dłużny pieniądze to mamy ogromny problem. Jak w takim przypadku działać? Co możemy zrobić?

Nieterminowe płatności faktur przez nierzetelnych dłużników są poważnym problemem dla wielu przedsiębiorstw w naszym kraju. Istnieją dane statystyczne, że zatory płatnicze mogą pogorszyć diametralnie sytuację finansową 25% firm w Polsce. W najgorszym położeniu znalazły się mniejsze i średnie firmy, które nie mają wystarczającego kapitału, żeby w obliczu wielkich wierzytelności od dłużników, móc założyć swoją firmę.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Znanym sposobem na pozostaje możliwość ubiegania się o zwrócenie swoich pieniędzy, jak więc wygląda ściąganie długów? Proces windykacyjny kosztów nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia samodzielnie, dlatego też można zalecić zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy zajmującej się windykacją, mającej własne sposoby na zdobycie zaległych płatności od kontrahentów firmy. W takiej sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Tego typu przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, mogą poznać potrzebne pojęcia typu jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja odnośnie polskiego prawa definiowany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których głównym priorytetem jest doprowadzeni zadłużonego do wykonania zaległego zobowiązania wobec wierzyciela.

Niezmiernie nam miło, że powyższy artykuł zostawił po sobie miłe wrażenie. Mamy zamiar namówić Cię do nowej strony – tam można zobaczyć także świeże fakty.

Oddzielnym pojęciem jest pilnowanie płatności, czyli usługa która po na przypominaniu klientom przed, lub po terminie płatności o przymusie zapłaty. Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z krótką informacją. Potrzebnym do wykonania procesu windykacji, jest zrobienie zobowiązania, które jest przeterminowane. Następnie, windykator wszczyna postępowanie polubowne, starając się od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi.

Ten etap możemy wykonać w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Jeśli dłużnik będzie chciał uregulować swoje zobowiązania, podpisze ugodę i zaznaczy, jak spłaci swój dług. Jeżeli postępowanie łagodzące nie zapewni przewidywanych skutków, prowadzone jest postępowanie sądowe, kończące się zdobyciem tytułu egzekucyjnego zezwalającego na rozpozecie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu.

Nie zwlekaj! Jeżeli zaciekawiła Cię treść naszego wpisu, to doczytaj także kolejne niebywale pasjonujące wiadomości w kolejnym wątku.

Pod koniec, windykacja zajmuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę odgrywa komornik, który dokona egzekucji zadłużenia.