sweet peadolls clothes

Zamierzasz zdobyć sprawności harcerskie? Sprawdź, jak tego dokonać

Każdy harcerz czy zuch pragnie zdobywać sprawności harcerskie, które mówią o posiadanych przez niego zdolnościach oraz zwiększają liczbę oznaczeń, jakie doszywane są do jego munduru. Zazwyczaj przyznawane są na obozach bądź biwakach, gdy można wykazać się swoimi talentami oraz zrealizować wymagania wskazane przy danej sprawności. Co dokładnie trzeba zrobić, aby je uzyskać?

maszerujący harcerze

Autor: Arcadiuš
Źródło: http://www.flickr.com
Zacznijmy od tego, czym jest sama sprawność. To zamanifestowana przez harcerza biegłość w jednej z dziedzin.

Czy myślisz o dokładniejszym zgłębieniu opisywanego tutaj artykułu? Jeśli tak, to zweryfikuj stronę (https://www.krevetki.pl/), która także niewątpliwie przyciągnie Twój wzrok.

Zależnie od posiadanych sprawności uzyskuje się wyższe stopnie harcerskie. By zacząć starania o konkretną sprawność, należy wystąpić z taką chęcią do swojego drużynowego. Wymagane jest także przedstawienie karty próby sprawności, w której szczegółowo ukazany jest plan zadań. Jeżeli harcerz nie umie go samodzielnie sporządzić, może prosić o sugestie zastępowego bądź starszego harcerza, który już nieraz opracowywał plan takich działań. Po zaprezentowaniu wskazanej karty próby, drużynowy dopuszcza harcerza do realizowania zaplanowanych zadań podczas rozkazu. Harcerz ma ok. miesiąca albo dwóch, by przeprowadzić wszystkie czynności wskazane w karcie oraz zdobyć wiedzę związaną z określoną sprawnością.

Jeśli istotnie pragniesz bardziej poznać to zagadnienie, kliknij dodatkowo ten link i zdobądź cenne info (http://www.scootive.pl/mgp)! Ono niewątpliwie będzie dla Ciebie pomocne.

Jeżeli poddaje się trudniejszym próbom w celu osiągnięcia rzeczywiście niełatwej do pozyskania sprawności, okres ten może być wydłużony – Woda Góry Las. Zaliczaniem zadań zajmuje się drużynowy bądź osoba przez niego wyznaczona, a gdy wszystkie czynności są dobrze wykonane, przydziela się sprawność, także w rozkazie. Karta prób jest przechowywana w dokumentach danej drużyny. Po nadaniu sprawności harcerz dostaje odznakę, którą będzie nosić na prawym rękawie mundurku. Harcerz musi ją samodzielnie wszyć. Jeżeli z jakiś przyczyn sprawność zostanie odebrana, harcerz, może powtórzyć próbę za sześć miesięcy i w tym okresie ma zabronione noszenie tej odznaki.

Nexus Interactive s.c.

Autor: Leslie Science & Nature Center
Źródło: http://www.flickr.com
Oznaczeniem niebywale upragnionym przez harcerzy jest także krzyż harcerski. To odznaka przyznawana harcerzom, którzy dzięki swoim działaniom szczególnie sobie na nią zasłużyli. Jeżeli i ty chciałbyś ją dostać, musisz mocno angażować się w życie swojej drużyny, zdawać następne sprawności i pozyskiwać coraz wyższe stopnie, pomagać innym, jeździć na biwaki, jak również po prostu być nienagannym harcerzem.